Софтвер за хотелско работење (HMS)

Софтверот за хотелско работење ја олеснува работата на рецепционерот, но и на сметководствената служба. Со овој софтвер е можна евиденција на сместувачките капацитети со само едно ажурирање при прием на гостите и уште едно при нивното заминување.
Откако во базата еднаш се внесат податоци за собите (типови на соби, архитектурна скица), програмот овозможува нивен преглед по исполнетост, резервираност или по описот кој е внесен за нив.

Програмот е наменет за работа во хотелски/мотелски рецепции и истиот овозможува:
• Евиденција, преглед, печатење потврда за резервации (автоматски запис на датум, час и корисник кој ја направил резевацијата, резервација на определен број на соби од определен тип, резервирање на конкретни соби)
• Преглед на резевирани соби за определен период

Угостителско работење (CM)

Софтверот за угостителско работење претставува ефикасна алатка за управување на големи и мали ресторани, кафеани, пицерии, коктел барови и други угостителски објекти за исхрана, која обезбедува околина за брзо и едноставно опслужување на гостите. Интегриран е и модул за брзо опслужување на гостите преку користење на рачни терминали за прибирање на нарачките и нивно реално временско проследување кон кујната или шанкот.

Во врска со модулот за магацинско работење, овој модул се претвора во исклучително флексибилно и повеќе функционално решение и овозможува управување со организација на објектот.

Софтвер за продавници (SA)

Софтверот за продавници е продукт за управување и контрола на трговска дејност на големо и мало. Системот е наменет да концентрира информации и да управува синџир од објекти како одделни работни места или како дел од единствена организација.

Системот нуди можност за:
• Работа со неограничен број магацини, фирми, ценовници, артикли, единечни мери и пакувања
• Неограничени карактеристики за стоки, коминтенти, документи
• Ажурирање на смени
• Дневен пазар
• Испратница

Откуп на тутун (TR)

Софтверскиот пакет Комерцијално работење на откуп на тутун овозможува следење на откупот на тутун и исплата на тутуно- производителите.

Пакетот содржи повеќе модули во кои се води комплетна евиденција за:
• Договорите склучени со тутуно-производителите
• Регистри на тутун и населени места
• Задршки како примен аванс, натурален аванс, долг од изминати години, кредит, данок, камати
• Откупен тутун по година
• Картица на тутуно-произведител

Матично книговодство во свињарство (PRPB)

Техниката и технологиите денес се силно развиени и даваат можности за нивно искористување во сите сегменти од работењето, меѓу кои и во свињарството. Нашиот тим со својата работа и искуство со дизајнирање и развој на софтверска апликација за „Матично книговодство во свињарство“ прави напори да воведе комјутеризација во свињарските фарми со цел подобрување и олеснување на секојдневното работење.

Софтверскиот пакет содржи:
• Матични картони за маторици
• Матични картони за нерези
• Регистар на подмладокот
• Дел за следење на гоење

Болничко работење (HA)

Овој софтверскиот пакет е прилагоден на потребите на корисникот, зголемување на ефикасноста во работата и придонесува за намалување на времето на чекање од страна на пациентите. Обезбедува јасен и брз преглед на пациентите, на нивните лични податоци, историја и слично.

Софтверскиот пакет содржи:
• Внес и барање на пациентите (основни податоци, податоци за осигуреникот и осигурувањето, контрола)
• Амбулантски преглед (наоди, терапии)
• Пресметки (осигурување, партиципација, материјали и услуги)
• Податоци за лекарите
• Прегледи по период

Градежна комерција (PTSPI)

Софтверскиот пакет за пресметка на трошоци и следење на проекти во изведба (ПТСПИ) е доста модерна и современа апликација, единствена на пазарот од овој вид за задоловување на потребите пред се на градежните компании.

Пакетот генерално може да се подели на четири логички целини:
• Пресметка на трошоци за објект
• Следење на објект
• Подизведувачи
• Контрола на потрошени материјали

Главните цели кои се постигнати од страна на софтверското решение на “Пресметка на трошоци и следење на проекти” се:
• Имплементирање на интегрирана база на податоци за градежни норми
• Апликација со која се врши пресметка на трошоци и следење на проекти во градежништвото

Imperial TKS Контролната апликација TKS

Imperial TKS Контролната апликација овозможува real-time менаџирање со:
• двострана комуникација со сервер
• еднострана комуникација со производна линија
• повеќе тајмери
• итн.

25 ГОДИНИ ВАШ БИЗНИС ПАРТНЕР

МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ

Следете не

© Сите права се заштитени 2012-2019 Еликософт |   Политика на приватност