Софтвер за хотелско работење (HMS)

Софтверот за хотелско работење ја олеснува работата на рецепционерот, но и на сметководствената служба. Со овој софтвер е можна евиденција на сместувачките капацитети со само едно ажурирање при прием на гостите и уште едно при нивното заминување.
Откако во базата еднаш се внесат податоци за собите (типови на соби, архитектурна скица), програмот овозможува нивен преглед по исполнетост, резервираност или по описот кој е внесен за нив.

Програмот е наменет за работа во хотелски/мотелски рецепции и истиот овозможува:
• Евиденција, преглед, печатење потврда за резервации (автоматски запис на датум, час и корисник кој ја направил резевацијата, резервација на определен број на соби од определен тип, резервирање на конкретни соби)
• Преглед на резевирани соби за определен период

Угостителско работење (CM)

Софтверот за угостителско работење претставува ефикасна алатка за управување на големи и мали ресторани, кафеани, пицерии, коктел барови и други угостителски објекти за исхрана, која обезбедува околина за брзо и едноставно опслужување на гостите. Интегриран е и модул за брзо опслужување на гостите преку користење на рачни терминали за прибирање на нарачките и нивно реално временско проследување кон кујната или шанкот.

Во врска со модулот за магацинско работење, овој модул се претвора во исклучително флексибилно и повеќе функционално решение и овозможува управување со организација на објектот.

Софтвер за продавници (SA)

Софтверот за продавници е продукт за управување и контрола на трговска дејност на големо и мало. Системот е наменет да концентрира информации и да управува синџир од објекти како одделни работни места или како дел од единствена организација.

Системот нуди можност за:
• Работа со неограничен број магацини, фирми, ценовници, артикли, единечни мери и пакувања
• Неограничени карактеристики за стоки, коминтенти, документи
• Ажурирање на смени
• Дневен пазар
• Испратница

Откуп на тутун (TR)

Софтверскиот пакет Комерцијално работење на откуп на тутун овозможува следење на откупот на тутун и исплата на тутуно- производителите.

Пакетот содржи повеќе модули во кои се води комплетна евиденција за:
• Договорите склучени со тутуно-производителите
• Регистри на тутун и населени места
• Задршки како примен аванс, натурален аванс, долг од изминати години, кредит, данок, камати
• Откупен тутун по година
• Картица на тутуно-произведител

Матично книговодство во свињарство (PRPB)

Техниката и технологиите денес се силно развиени и даваат можности за нивно искористување во сите сегменти од работењето, меѓу кои и во свињарството. Нашиот тим со својата работа и искуство со дизајнирање и развој на софтверска апликација за „Матично книговодство во свињарство“ прави напори да воведе комјутеризација во свињарските фарми со цел подобрување и олеснување на секојдневното работење.

Софтверскиот пакет содржи:
• Матични картони за маторици
• Матични картони за нерези
• Регистар на подмладокот
• Дел за следење на гоење

Болничко работење (HA)

Овој софтверскиот пакет е прилагоден на потребите на корисникот, зголемување на ефикасноста во работата и придонесува за намалување на времето на чекање од страна на пациентите. Обезбедува јасен и брз преглед на пациентите, на нивните лични податоци, историја и слично.

Софтверскиот пакет содржи:
• Внес и барање на пациентите (основни податоци, податоци за осигуреникот и осигурувањето, контрола)
• Амбулантски преглед (наоди, терапии)
• Пресметки (осигурување, партиципација, материјали и услуги)
• Податоци за лекарите
• Прегледи по период

Градежна комерција (PTSPI)

Дигиталната градежна платформа ПТСПИ развиена од компанијата Еликософт е уникатна градежна платформа за дигитализација на комплетниот градежeн процес, почнувајќи од анализа на исплатливоста на идниот проект, преку проектирање и изведба, па сè до изведбениот гарантен период и одржување на објектот. Ова е овозможено со дигитализација на постоечкото градежно знаење и интеграција со постоечките BIM софтвери.

Иницијално развиена како WEB апликација во 2015 година, до сега, со континуираниот развој и иновативност, оваа платформа успеа да се развие во апликација којашто ги покрива сите фази од животниот тек на еден градежен објект, меѓу кои и изработката на комплетната градежна документација и е целосно интероперабилна со најновите BIM софтвери како што се Revit, Archicad, Tekla и други. Ова подразбира извлекување на информации (како што се: позиција, димензии, количини, материјали...) од една датотека, како и внес на информации (како што се: тек на изведба, коментари за решенија, измени во тек на градба, вишоци и непредвидени работи...) во истата унифицирана датотека, сето тоа во рамките на IFC стандардизацијата која ја следат сите BIM софтвери.

Начинот на којшто е развиена оваа софтверска платформа како веб апликација и нејзината веб интегрирана база, овозможува корисниците да имаат пристап до неа од која било локација со пристап до интернет, без разлика дали тоа е преку лаптоп, таблет или смартфон. Она што софтверската платформа за градежништво може дополнително да го понуди во иднина е целосна автоматизација на дел од градежните процеси преку BIM интеграцијата и интероперабилноста.

Imperial TKS Контролната апликација TKS

Imperial TKS Контролната апликација овозможува real-time менаџирање со:
• двострана комуникација со сервер
• еднострана комуникација со производна линија
• повеќе тајмери
• итн.

25 ГОДИНИ ВАШ БИЗНИС ПАРТНЕР

МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ

Следете не

© Сите права се заштитени 2012-2019 Еликософт |   Политика на приватност