logo1

Општа продуктивност

Деловна продуктивност (ERP)

Деловна продуктивност (ERP)

За да се подобри координацијата и размената на релевантни информации…

Систем за управување со човечки ресурси (HRM)

Систем за управување со човечки ресурси (HRM)

Со системот за управување со човечки ресурси се врши евиденција…

Управување со документи (DMS)

Управување со документи (DMS)

Интегриран систем кој овозможува лесен и брз пристап до вашата…

Управување со возен парк (VMS)

Управување со возен парк (VMS)

Целта на системот за управување со возен парк е да…

Комерцијално работење (CA)

Комерцијално работење (CA)

Апликацијата за комерцијално работење претставува апликативно, програмско решение кое им…

Софтвер за основни средства (FA)

Софтвер за основни средства (FA)

Основните средства се почеток на секоја компанија, нешто без кое…

Благајничко работење (TM)

Благајничко работење (TM)

Збир од оперативни модули со кои се прати прометот на…

Софтвер за пресметка на плата (PC)

Софтвер за пресметка на плата (PC)

Софтверот за плати овозможува потполна евиденција на податоци на сите…

Систем за регистрација на работно време (WHR)

Систем за регистрација на работно време (WHR)

Комбинација на ефикасна програма и посебни уреди за евиденција на…

Управување на односи со клиенти (CRM)

Управување на односи со клиенти (CRM)

Системот за управување со односи со клиенти треба да е…

Агенциско работење (AM)

Агенциско работење (AM)

Апликацијата за Агенциско работење е дизајниран со цел да се…