logo1

Комерцијално работење (CA)

Комерцијално работење (CA)

Апликацијата за комерцијално работење претставува апликативно, програмско решение кое им овозможува на корисниците лесно, брзо и ефикасно следење на производството, понудите, нарачките и продажбата во рамките на нивната компанија. Со решението кое ние го нудиме проблемите кои со себе ги носеа рачните начини на водење на овој процес се надминати.

Апликацијата за комерцијално работење ги содржи следниве модули:
• Нарачки за производство
• Рецептури
• Налог за испорака
• Понуди
• Фактурирање

Презентација

Погледнете ја нашата презентација , за оваа солуција

PDF

Прочитајте повеќе за оваа солуција

Демо

Погледнете ја демо верзијата од оваа солуција