logo1

Агенциско работење (AM)

Агенциско работење (AM)

Апликацијата за Агенциско работење е дизајниран со цел да се имплементира интегрирана база на податоци автори и изведувачи и да се добие апликација со која ќе се врши евиденција за авторските договори и за договорите на дело, значително намалено време за пресметки и креирање на фактури.

Апликацијата се состои од следниве главни функционални делови:
• Модул за евиденција на авторски договори
• Модул за евиденција на договори на дело
• Шифрарници

Презентација

Погледнете ја нашата презентација , за оваа солуција

PDF

Прочитајте повеќе за оваа солуција

Демо

Погледнете ја демо верзијата од оваа солуција