logo1

Управување со возен парк (VMS)

Управување со возен парк (VMS)

Целта на системот за управување со возен парк е да ја унапредува ефикасноста, квалитетот и намали потрошувачката на ресурси.

Со апликацијата за возен парк се врши евиденција на податоци за сите возила во компанијата, планирање и евиденција на регистрација, осигурување на возила, евиденција и планирање на редовни и вонредни сервиси, евиденција на планирани и реализирани работни задачи, евиденција на пријава на дефект и негово разрешување, евиденција на потрошувачка на гориво и поминати километри.

Евиденција на податоци за сите возила
• Планирање и евиденција на регистрација
• Осигурување на возила
• Евиденција и планирање на редовни и вонредни сервиси, проверки и поправки
• Евиденција на планирани и реализирани работни задачи
• Евиденција на пријава на дефект и негово разрешување
• Евиденција на потрошувачка на гориво и поминати километри
• Евиденција за промена на гуми

Сите овие процеси се дефинирани во неколку модули кои се составен дел на информациониот систем за управување со возен парк. Тоа се:
• Административен модул
• Модул за возила
• Модул за сервиси

На крај сакаме да напоменеме дека Еликософт со својот тим стои на располагање на сите заинтересирани субјекти за било какви информации.

Презентација

Погледнете ја нашата презентација , за оваа солуција

PDF

Прочитајте повеќе за оваа солуција

Демо

Погледнете ја демо верзијата од оваа солуција