logo1

Болничко работење (HA)

Болничко работење (HA)

Овој софтверскиот пакет е прилагоден на потребите на корисникот, зголемување на ефикасноста во работата и придонесува за намалување на времето на чекање од страна на пациентите. Обезбедува јасен и брз преглед на пациентите, на нивните лични податоци, историја и слично.

Софтверскиот пакет содржи:

• Внес и барање на пациентите (основни податоци, податоци за осигуреникот и осигурувањето, контрола)
• Амбулантски преглед (наоди, терапии)
• Пресметки (осигурување, партиципација, материјали и услуги)
• Податоци за лекарите
• Прегледи по период
• Фискални сметки
• Фискални прегледи

На крај сакаме да напоменеме дека Еликософт со својот тим стои на располагање на сите заинтересирани субјекти за било какви информации.

Презентација

Погледнете ја нашата презентација , за оваа солуција

PDF

Прочитајте повеќе за оваа солуција

Демо

Погледнете ја демо верзијата од оваа солуција