logo1

Imperial TKS Контролната апликација TKS

Imperial TKS Контролната апликација TKS

Imperial TKS Контролната апликација овозможува real-time менаџирање со:

• двострана комуникација со сервер
• еднострана комуникација со производна линија
• повеќе тајмери
• итн.

Дизајнот на апликацијата е според контролните спецификации на Imperial Tobacco TKS.
Контролната апликација овозможува на контролорите брза и лесна навигација низ базата на брендови на Imperial Tobacco.
Апликацијата овозможува графичка и звучна нотификација, доколку контролата не е извршена.

Презентација

Погледнете ја нашата презентација , за оваа солуција

PDF

Прочитајте повеќе за оваа солуција

Демо

Погледнете ја демо верзијата од оваа солуција