logo1

Софтвер за продавници (SA)

Софтвер за продавници (SA)

Софтверот за продавници е продукт за управување и контрола на трговска дејност на големо и мало. Системот е наменет да концентрира информации и да управува синџир од објекти како одделни работни места или како дел од единствена организација.

Системот нуди можност за:

• Работа со неограничен број магацини, фирми, ценовници, артикли, единечни мери и пакувања
• Неограничени карактеристики за стоки, коминтенти, документи
• Ажурирање на смени
• Дневен пазар
• Испратница
• Печатење на сметки
• Нивелација на цени
• Печатење на документи
• Материјална картица по продавница
• Лагер на материјали по продавници
• ЕТМ
• ЕТГ
• ПЛТ
• Дневни прегледи
• Периодични прегледи
• Периодични прегледи по ден
• Периодични прегледи по прием

На крај сакаме да напоменеме дека Еликософт со својот тим стои на располагање на сите заинтересирани субјекти за било какви информации.

Презентација

Погледнете ја нашата презентација , за оваа солуција

PDF

Прочитајте повеќе за оваа солуција

Демо

Погледнете ја демо верзијата од оваа солуција