logo1

Угостителско работење (CM)

Угостителско работење (CM)

Софтверот за угостителско работење претставува ефикасна алатка за управување на големи и мали ресторани, кафеани, пицерии, коктел барови и други угостителски објекти за исхрана, која обезбедува околина за брзо и едноставно опслужување на гостите. Интегриран е и модул за брзо опслужување на гостите преку користење на рачни терминали за прибирање на нарачките и нивно реално временско проследување кон кујната или шанкот.

Во врска со модулот за магацинско работење, овој модул се претвора во исклучително флексибилно и повеќе функционално решение и овозможува управување со организација на објектот.

Софтверот нуди можност за работа со неограничен број магацини, фирми, ценовници, артикли, единечни мери и пакувања, следење на артилки на консигнација, можност за одложено плаќање на купувачи и добавувачи, удобно и интуитивно барање на артикал по шифра или име, автоматско/одложено производство по рецепти при продажба, приказ на тековната залиха на артиклите, повторно печатење на контролни и крајни сметки, следење на залиха по пакувања, следење на одработеното време на персоналот, салдо на операторите според зададен % сервис, составување на график за работа на персоналот, можност за префлување на порачка во хотелска сметка, ограничување на пристапот на секој корисник до системските операции, номенктатури и извештаи, истовремено печатење на повеќе принтери и многу други можности.

На крај сакаме да напоменеме дека Еликософт со својот тим стои на располагање на сите заинтересирани субјекти за било какви информации.

Презентација

Погледнете ја нашата презентација , за оваа солуција

PDF

Прочитајте повеќе за оваа солуција

Демо

Погледнете ја демо верзијата од оваа солуција