logo1

Софтвер за хотелско работење (HMS)

Софтвер за хотелско работење (HMS)

Софтверот за хотелско работење ја олеснува работата на рецепционерот, но и на сметководствената служба. Со овој софтвер е можна евиденција на сместувачките капацитети со само едно ажурирање при прием на гостите и уште едно при нивното заминување.
Откако во базата еднаш се внесат податоци за собите (типови на соби, архитектурна скица), програмот овозможува нивен преглед по исполнетост, резервираност или по описот кој е внесен за нив.

Програмот е наменет за работа во хотелски/мотелски рецепции и истиот овозможува:

• Евиденција, преглед, печатење потврда за резервации (автоматски запис на датум, час и корисник кој ја направил резевацијата, резервација на определен број на соби од определен тип, резервирање на конкретни соби)
• Преглед на резевирани соби за определен период
• Модул за потврдување на резервации
• Евиденција на гости
• Извештаи за пристигнувања и напуштања за еден ден или период
• Евиденција на мини бар и други услуги
• Печати сметка на фискален печатач, хотелска сметка, фактура
• Администрација (Системски модул)

Внесувањето на податоци за гостите во базата се прави „еднаш за секогаш“. При нивното повторно гостување доволно е да се внеси само бројот на нивната лична карта/пасош или нивното име да се избере од листата на сите што некогаш биле гости и податоците за нив програмот веќе ги има во резервацијата, пријавата или фактурата.

Сите услуги што хотелот/мотелот ги нуди, како:

• Различни аранжмани на сместување
• Користење на мини бар
• Услуги од трети фирми за кои хотелот посредувал (такси, пицерии, цвеќари итн.)
• Прегледи

Можат да се нудат од рецепција веднаш по внесување во базата на податоци.

Генерирањето на фактури е едноставно и лесно. Секоја фактура останува засекогаш запишана во базата на податоци и можно е нејзино повторно печатење ако за тоа се појави потреба.

При наплата секоја фактура може да се фискализира (да се отпечати фискална сметка), а при евентуална грешка истата да се сторнира.

На крај сакаме да напоменеме дека Еликософт со својот тим стои на располагање на сите заинтересирани субјекти за било какви информации.

Презентација

Погледнете ја нашата презентација , за оваа солуција

PDF

Прочитајте повеќе за оваа солуција

Демо

Погледнете ја демо верзијата од оваа солуција