logo1

Индустрија

Индустрија
Болничко работење (HA)

Овој софтверскиот пакет е прилагоден на потребите на корисникот, зголемување на ефикасноста во работата и придонесува за намалување на времето на чекање од страна на

Индустрија
Матично книговодство во свињарство (PRPB)

Техниката и технологиите денес се силно развиени и даваат можности за нивно искористување во сите сегменти од работењето, меѓу кои и во свињарството. Нашиот тим

Индустрија
Откуп на тутун (TR)

Софтверскиот пакет Комерцијално работење на откуп на тутун овозможува следење на откупот на тутун и исплата на тутуно- производителите. Пакетот содржи повеќе модули во кои

Индустрија
Софтвер за продавници (SA)

Софтверот за продавници е продукт за управување и контрола на трговска дејност на големо и мало. Системот е наменет да концентрира информации и да управува

Индустрија
Угостителско работење (CM)

Софтверот за угостителско работење претставува ефикасна алатка за управување на големи и мали ресторани, кафеани, пицерии, коктел барови и други угостителски објекти за исхрана, која

Индустрија
Софтвер за хотелско работење (HMS)

Софтверот за хотелско работење ја олеснува работата на рецепционерот, но и на сметководствената служба. Со овој софтвер е можна евиденција на сместувачките капацитети со само

Индустрија
Imperial TKS Контролната апликација TKS

Imperial TKS Контролната апликација овозможува real-time менаџирање со: • двострана комуникација со сервер • еднострана комуникација со производна линија • повеќе тајмери • итн. Дизајнот

Индустрија
Градежна комерција (PTSPI)

Софтверскиот пакет за пресметка на трошоци и следење на проекти во изведба (ПТСПИ) е доста модерна и современа апликација, единствена на пазарот од овој вид